CRISIS? WHAT CRISIS?

Un documental que retrata a Europa de 2012. Unha viaxe en moto que parte de Galicia, no extremo Noroeste da Península ibérica e chega ata o Pireo, en Grecia, pasando por Portugal, España e Italia (PIGS)*. Unha ollada crítica cara á CRISE. Unha resposta práctica e valente ás preguntas que se non nos facemos deberiamos facernos: Que é a crise? De onde ven? Cara a onde nos leva? E agora, qué? It's a documentary portraying the 2012's Europe. A trip from Galicia, in the Iberian Peninsula's Northwest extreme, to the Pireo in Greece, across Portugal, Spain and Italy (PIGS)*. It's a critical eye to the CRISIS. A practical and brave answer to that questions we should ask: What is the crisis? Where does it come from? Where does it lead us? And now what?

Back to Top