7 days for 7 collage

sete collages froito da combinación de técnicas dixitais e analóxicas. Estamos diante de imaxes sacadas e recortadas de revistas e xornais atopados en contenedores e papeleiras, ás que se lle engadiron outras de fondos gráficos e artísticos de institucións como a Library of Congress de Washington ou o Rijksmuseum de Amsterdam. Cada collage correspóndese cun día da semana no que foi creado e cunha nova que foi impactante para min neses días.

Back to Top